ISDN 1640-7393
BO!Tutaj   Twój tygodnik
Kijów - Warszawa - Nowy Jork - Jelenia Góra


(38kB) Budujemy Pomnik!
Dom Kultury im Generała Władysława Sikorskiego
Fundacja im. Generała Władysława Sikorskiego Kultura i Kosmos

Dziękujemy za wsparcie

konto bankowe: BIG BANK Gdański S.A.
41116022020000000030159306

RODACY!
Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie działalności kierowanego przez nas Komitetu Budowy Pomnika -Domu Kultury im. Generała Władysława Sikorskiego w Warszawie.
Pragniemy stworzyć nowoczesny ośrodek promujący dzieje Polski i kultywujący pamięć o naszym Wielkim Rodaku, generale i polityku.
Chcemy też aby dom ten był ośrodkiem tętniącym życiem kulturalnym oddziałując jako ośrodek polskości.
Nasza inicjatywa służy budowaniu-tworzeniu jedności wokół pryncypiów nie kwestionowanych przez żadną opcję polityczną.
Będziemy zobowiązani za jej aktywne poparcie.
Z poważaniem


Andrzej Kępiński Juliusz Sokolnicki
Prezes Zarządu - Fundator
Fundacja im. Generała Władysława Sikorskiego
- Kultura i Kosmos
b. Prezydent RP na uchodźstwie Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława Przewodniczący Rady Fundacjii Społecznego Komitetu Budowy Pomnika - Domu Kultury im. Generała Władysława Sikorskiego w Warszawie


 
Juliusz Nowina Sokolnicki
(XX pokolenie), lat 82, Ósmy Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława. Syn Antoniego Sokolnickiego i żony jego Ireny ze Skirmuntów herbu Dąb, urodził się i skończył gimnazjum w Pińsku .Wybuch wojny w 1939 r przerwał jego edukację - zamiast studiami historii zajął się walką o przetrwanie, m.in. używając pseudonimu Łokietek założył niezależną organizację niepodległościową pod nazwą "Grupa Wolnych" działającą w trójkącie Kraśnik- Rozwadów- Biłgoraj. Przeświadczony o nieuniknionej sowieckiej okupacji kraju w 1944 r pod nazwiskiem Clode Langlois, przez Włochy , dociera do Wojska Polskiego i wraz z II-gim Korpusem przybywa w czerwcu 1946 r do Anglii. W Londynie pracował fizycznie, m.in. przy czyszczeniu parowozów i studiował korespondencyjnie historię na wolnym uniwersytecie. Od 9 czerwca 1954 r był bardzo bliskim współpracownikiem prezydenta Augusta Zaleskiego. W latach 1955-72 Prezes Ruchu Odrodzenia Narodowego, minister informacji i dokumentacji, spraw wewnętrznych, spaw krajowych. 22 września 1971 r Juliusz Sokolnicki został wyznaczony przez prezydenta Augusta Zaleskiego, na podstawie artykułów 13 i 24 Konstytucji z 23 kwietnia 1935 r następcą prezydenta Rzeczypospolitej" na wypadek opróżnienia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej". 17 listopada 1972 r złożył przysięgę konstytucyjną jako prezydent Rzeczpospolitej. Za największy sukces dyplomatyczny uważa fakt, iż dzięki jego zaangażowaniu w Nowym Jorku 27 września 1986 r przedstawiciele emigracji siedmiu krajów środkowo - europejskich podpisali wielostronne porozumienie i utworzono Radę Środkowo Europejską . 30 listopada 1990 r podpisał akt przekazania władzy, który stwierdzał że w dniu20 grudnia 1990 r- dniu wyborów prezydenta Rzeczypospolitej w kraju, zakończy swą kadencję prezydenta. Od tej pory aktywnie rozwija Order Świętego Stanisława.

Order Św. Stanisława
Ordery, czyli zakony powstawały aby walczyć, w obronie i ekspansji wiary katolickiej. W Polsce najbardziej znanym był zakon krzyżacki, który ogniem i mieczem dał się we znaki Koronie. Nowożytne czasy zmieniły zapotrzebowanie na religijne krucjaty. Ordery w swej pierwotnej postaci przestały działać. Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski powołał w 1765 r Order Świętego Stanisława zobowiązując jego kawalerów do utrzymywania szpitala Dzieciątko Jezus w Warszawie i królewskiej biblioteki. Order bowiem miał czysto charytatywny charakter. Był drugim co do rangi w ówczesnym państwie polskim, a jego patron, biskup Stanisław ze Szczepanowa, zamordowany w 1079 r, późniejszy święty, gwarantował błogosławieństwo kościoła katolickiego i identyfikację z tradycją chrześcijańskiej Polski. W czasach rozbiorów Polski order zawłaszczyli carowie, którzy doprowadzili do osłabienia jego rangi - z czasem kojarzył się z zasługami dla Cara, a nie dla Polski. Dlatego prawdopodobnie po I wojnie światowej w niepodległej Polsce nie wznowiono tego Orderu. Dopiero w 900-rocznicę męczeństwa Św. Stanisława wznowił działalność orderu żyjący w Anglii, na emigracji, książę Juliusz Nowina Sokolnicki, wówczas prezydent Polski na uchodźstwie . J.N.Sokolnicki jest ósmym Wielkim Mistrzem tego orderu, a po ustąpieniu z urzędu prezydenckiego, przez okres ostatnich dziesięciu lat doprowadził do dynamicznego rozwoju tej instytucji -znanej na świecie, aktywnie działającej w 18 krajach. Poprzez order jego Wielki Mistrz tworzy swoiste lobby dla Polski - jego kawalerami i damami są bowiem politycy, generałowie, biznesmeni, osoby wpływowe i sprzyjające Polsce. A poprzez order działające charytatywnie. Najsilniej order działa w USA i na Ukrainie , gdzie pomoc jej potrzebującym przekroczyła już wartość kilku milionów dolarów. W Polsce Order zobowiązał się do finansowego wsparcia działalności sanktuarium Kalków Godów na Ziemi Świętokrzyskiej. Aby zostać kawalerem lub damą Orderu trzeba tego chcieć i pozytywnie przejść okres próbnej obserwacji. Uroczystość wstąpienia do Orderu nazywa się Inwestyturą. W Polsce najbliższa inwestytura odbędzie się w listopadzie tego roku. Na świecie pojawiły się próby popularyzowania orderów noszących też nazwę Świętego Stanisława, ale nim nie będące. Autentycznym Orderem Świętego Stanisława jest bowiem tylko polski order, którego wzór ustanowiono w 1765 r .
Jeżeli masz pomysł jak powinien funkcjonować w przyszłości nasz polski dom kultury po prostu napisz do naszej redakcji.
do góry
Redakcja BO!Tutaj

Design by Dorota Reszke 2003

Serwis hostowany przez: