Redakcja      Archiwum      Poczta    Księga gości 
 
BO!Tutaj  
Twój tygodnik Kijów - Warszawa - Nowy Jork - Jelenia Góra

  Nr 3 (rok I)             17 września 2003
W numerze:
bo! Sensacja:
HABAT RZĄDZI śWIATEM!

K2am.jpg (6.8 KB) Jak głosi Talmud ziemią obiecaną dla Żydów jest Polska i Ukraina, dlatego pokolenia kapłanów Levy nigdy nie opuściły Polski i Ukrainy i czekają spełnienia także innych przepowiedni.
 
bo! Śmierć Sikorskiego
zgonem Polski

sikorski_m.jpg (5.2 KB) Ten rok ogłoszono rokiem pamięci o Władysławie Sikorskim, mężu stanu, premierze i wodzu naczelnym zamordowanym 4 lipca 1943 na Gibraltarze.
 
bo! Zapomniany
Prezydent Polski w Kraju!

Budujemy pomnik
sokol_m.jpg (5.5 KB) Maj 2003. Kałków Godów. Na kolejną inwestyturę Orderu Świętego Stanisława zjechali zacni goście z całego świata. Zgodnie z zapowiedzią była to I Światowa Inwestytura Orderu Świętego Stanisława. Byli więc nawet goście z USA i Meksyku. Ale zabrakło ...Ukraińców.
 
bo! BO! Byliśmy w Kijowie!
m.jpg (6.6 KB) Pod koniec kwietnia tego roku redakcja "BO! Tutaj" gościła w Kijowie. Szczególnie istotne były spotkania z tamtejszą Polonią. Polskojęzyczny "Dziennik Kijowski" i Związek Polaków na Ukrainie działają tam w opłakanych warunkach.
 
bo! Od redakcji
Ku przemyśleniom
Leszka Kołakowskiego,
Szewacha Weissa
i Lou Carlsona
w dzień rocznicy 17 września 1939


Sześćdziesiąt cztery lata temu radzieccy żołnierze wkroczyli bez wypowiedzenia wojny na teren Polski. Los naszego państwa stał się przesądzony. Hitlerowcy, którzy uczynili to samo siedemnaście dni wcześniej i sowieci rozpoczęli wspólne dzieło kolejnego krwawego rozbioru Polski. I bezlitosnych zbrodni i rabunków.Darmowe liczniki
Śmierć Sikorskiego zgonem Polski

Ten rok ogłoszono rokiem pamięci o Władysławie Sikorskim, mężu stanu, premierze i wodzu naczelnym zamordowanym 4 lipca 1943 na Gibraltarze. Śmierć ta, przedwczesna, była w istocie wyrokiem wydanym na Polskę niepodległą. Tak się bowiem "dziwnie" zdarzyło, że w tym samym roku zginęli też przywódcy Polski walczący w okupowanym kraju, także ci z lewej strony sceny politycznej. Tak jakby komuś zależało, aby zniknęli świadkowie rozmów i ustaleń, jakie miały miejsce w obecności Sikorskiego, rozmów ważkich dla przyszłych granic Polski!

Bez otwarcia archiwów brytyjskich nie poznamy odpowiedzi na pytanie, kto wydał rozkaz zabicia Sikorskiego i jego ekipy. Możemy tylko nadal spekulować, iż uczynili to Anglicy z cichą akceptacją USA i Sowieckiej Rosji, bowiem żywy Sikorski był zagrożeniem dla ich planów w stosunku do Stalina, planów w istocie zdradzieckich wobec polskiego sojusznika, bo ich następstwem było oddanie Polski pod sowiecki protektorat na prawie pół wieku! Sikorski też musiał zginąć, bo przeszkadzał Stalinowi i kto wie czy Stalin nie posłużył się w tej sprawie generałem Andersem. Jedna bowiem z hipotez głosi, iż Anders ocalił swoje życie za podjęcie współpracy z NKWD. Dlatego też - działając według instrukcji Stalina, wbrew Sikorskiemu - wyprowadził (działając na szkodę przyszłej Polski) armię z ZSRR. Dlatego też dziwnym zbiegiem okoliczności zginął Sikorski zaraz po wręczeniu Andersowi tajnego rozkazu powrotu wojsk polskich do ZSRR. Dlatego też - głoszą rzecznicy tej hipotezy - Anders po raz kolejny zdradził Polskę w 1946, rozbrajając Polską Armię na emigracji, co uczynił wbrew woli polskiego rządu na uchodźstwie. Ale znów, jak było naprawdę nie dowiemy się póki nie otworzą w tych kwestiach archiwów Brytyjczycy i Rosjanie.

Do dzisiaj następstwem tamtych tragicznych dla Polski dni jest brak traktatów pokojowych z Rosją i Niemcami. Prawnie bowiem dzisiejsza Polska nie jest następcą prawnym Polski sprzed 1939 r. Jest następcą PRL-u (!). Kiedy bowiem ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Juliusz Nowina Sokolnicki zrzekł się urzędu, głową państwa został Prymas Polski Józef Glemp, który na mocy Konstytucji z roku 1935 powinien ogłosić wolne wybory, czego nie uczynił do dzisiaj. Dlaczego?

Być może Prymas Polski Glemp, Papież Jan Paweł II, prezydenci Lech Wałęsa (nie oddał Sokolnickiemu, choć go zdradził, otrzymanego odeń orderu Orła Białego) i Aleksander Kwaśniewski bali się, że spotka ich los taki jak Sikorskiego i dlatego jest tak jak jest - nie są rozliczone polskie krzywdy z czasów II wojny światowej i stalinizmu (patrz: "284 mld dla Polski", Bo!Tutaj nr 1). I trwa niszczenie Polski pod paradoksalną nazwą "reforma i transformacja". Ba, analitycy oceniają, iż skala zniszczeń Polski po roku 1989 jest większa niż na skutek II wojny światowej! (patrz: "NBP do kontroli" Bo!Tutaj nr 1). Zapytajcie ich o to czy stchórzyli - Glempa, Wojtyłę, Wałęsę i Kwaśniewskiego - bo czy śmierć Sikorskiego ma być nadaremna?

Andrzej Kępiński


PS. Możecie też przesłać swoje przemyślenia na ten temat na nasz adres lub do redakcji "Orła Białego" (ul. Kordeckiego 27/8 ; 04-327 Warszawa 44).

Polecamy też numer 6 i numer specjalny z czerwca 2003 biuletynu Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych "KOMBATANT" www.kprm.gov.pl/UDSKIOR i miesięcznik Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów politycznych "POLSCE WIERNI" (nr 7 z lipca br - adres redakcji: 00-461 Warszawa, Al.Ujazdowskie 6a).
do góry
| BO!Tutaj | Redakcja | Archiwum | Poczta |


Redakcja BO!Tutaj
Design by Dorota Reszke 2003

Serwis hostowany przez:

stat4u