Redakcja      Archiwum      Poczta    Księga gości 
 
BO!Tutaj  
Twój tygodnik Kijów - Warszawa - Nowy Jork - Jelenia Góra

  Nr 5 (rok II)             08 marzec 2005

W numerze:
boKonstytucja

Konstytucja 1935 r polską racją stanu

Rozmowa z Juliuszem Nowina Sokolnickim, prezydentem Polski na uchodźstwie, Wielkim Mistrzem Orderu Świętego Stanisława odbyta 4 października 2004 w Colchester (Anglia)
 
bo! Bilion USD dla Polski

POLSKĄ RACJĄ STANU POWRÓT DO KONSTYTUCJI 1935 r!
Przed opinia publiczną skrywana jest prawda o tym, że Polsce i Polakom należą się bilionowe odszkodowania, bo za straty nam wyrządzone przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosje powinni nam zapłacić ich spadkobiercy - współczesne Niemcy i Rosja.
 
bo! WIWAT JUSZCZENKO! WIWAT TYMOSZENKO!sikorski_m.jpg (5.2 KB) Kiedy we wrześniu ubiegłego roku podróżowałem po Ukrainie na Krymie, w Odessie i Kijowie spotykałem Ukraińców pewnych co do dwóch spraw: - że nie będą głosować na człowieka ustępującego prezydenta Leonida Kuczmy, gdyż Ukraina potrzebuje zmiany...
 

bo!

BO! w plastikowej Europie

UNIA ZDRADY


solol_m.jpg (5.5 KB) Kiedy jesteś w Poczdamie nie sposób zadumać się nad sensem słowa sojusznik. To tu po zdradzieckiej dla Polski konferencji w Jałcie wbito w sposób ostateczny nóż w plecy sojusznikowi aliantów walczącemu o naszą i waszą wolność: Polsce.
 
 

Premierowi Belce na przebudzenie
NA POMOC

Z ławy sądowej - c.d.
bo! Rzecznik Praw Obywatelskich

LIST OTWARTY

Teoretycznie sądy i prokuratury powinny być niezależne od polityków i innych nacisków po to by mogły czynić sprawiedliwość. Bo teoretycznie w sądach i prokuraturach pracują najlepsi z najlepszych - najsprawiedliwsi. A w praktyce?
 
bo!

Kazanie o zdradzie stanu księdza Henryka Jankowskiego, Gdańsk 19.09.2004r.

NARZĘDZIA ZNIEWOLENIA NARODU POZOSTAJĄ TE SAME

"Błąd kryje się w koncepcji ludzkiej wolności oderwanej od posłuszeństwa prawdzie, a zatem również od obowiązku poszanowania praw innych ludzi.

 
bo! Majka AN OPEN LETTER TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
    LIST OTWARTY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Co z tą Polską ? Właśnie!!! Jest, to między innymi powód napisania przeze mnie tego listu do Pana. Tytuł programu trafnie postawiony, ale uważam, że bardziej idzie w nim o typowe --- talk-show, a nie o prawdę i dobro Naszego kraju.
 
bo! Instytut Sikorskiego w Londynie - instytutem oszustów?
Dnia 6 października 2004 r po godzinie 14.00 odwiedziliśmy Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie. Instytucja ta znajduje się w efektownej kamienicy przy Prince's Gate 20, w samym centrum Londynu.
 
bo! Nazwisko? Dobry towar!
  Od wielu lat w naszym kraju toczy się dyskusja o tym kto jest kim. I choć dyskusja ta toczy się w kawiarniach, restauracjach, w przedziałach PKP i autobusach nie ma jej na łamach prasy.
 
bo!

Żółkiew - Chocim - Zbaraż - Kamieniec Podolski - Bar

Z Kresów Rzeczypospolitej

  Na przełomie października i listopada 2004r. zespół redakcji Bo!Tutaj pojechał na Ukrainę. W drodze do Kijowa zwiedziliśmy Żółkiew, Chocim, Zbaraż, Kamieniec Podolski, Bar. Wspomnień mamy mnóstwo, aczkolwiek o jednym trzeba pamiętać.
stat4u
Rzecznik Praw Obywatelskich

Jolanta Stopka - dziennikarz -legitymacja nr 9213 Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Piotr Żukowski- dziennikarz, operator filmowy

Andrzej Kępiński - dziennikarz-legitymacja nr 4550 Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Bolesław Marszewski

Teresa Marszewska

Zenobia Sroka

 

07. 12. 2004 Jelenia Góra

Dotyczy: RPO- 460011-II/04/PC

Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Ponieważ sprawa VII K 1645/03 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze została zakończona prawomocnym wyrokiem wydanym 16 listopada 2004

( sygn. Akt VI Ka 486/04 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze) niżej podpisani :

- pokrzywdzeni dziennikarze Jolanta Stopka, Piotr Żukowski i Andrzej Kępiński,

- oszukani i okradzeni przez wrocławską "Fundację na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach samochodowych Help" Bolesław i Teresa Marszewscy oraz Zenobia Sroka , proszą o dokonanie analizy tej sprawy pod kątem istnienia przesłanek kasacyjnych.

U Z A S A D N I E N I E

Do zarzucanego przestępstwa nie przyznajemy się, bo go nigdy nie popełniliśmy. Dlatego zarzucam wydanemu wyrokowi:

1. nie ustalenie stanu faktycznego - błędy w ustaleniach faktycznych i brak obiektywizmu( Art.438 kpk)

2. obrazę przepisów prawa materialnego( Art. 438 kpk), choćby zasady domniemania niewinności ( Ar.5 kpk)

3. ograniczenie naszego prawa do obrony i lekceważenie dowodów niewinności

4. prowadzenie procesu z obrazą Ustawy - akt oskarżenia odczytano podczas nieobecności dwóch oskarżonych - Zenobii Sroki i Piotra Żukowskiego. Ponadto nie poinformowano oskarżonych o przysługujących im prawach, w tym do adwokata, uniemożliwiano oskarżonym dostęp do akt utrudniając im w ten sposób obronę, protokołowano na rozprawie nieprawdę. Wbrew ustawie proces prowadzono w trybie uproszczonym

W tym miejscu przypominamy, że dnia 21 maja 2003 Andrzej Kępiński w obecności świadków, dziennikarzy Jolanty Stopki i Piotra Żukowskiego, działając jako dziennikarz i pełnomocnik rodziny Marszewskich chciał ustalić stan faktyczny dotyczący mienia ruchomego tej rodziny - mienia wartości kilkuset tysięcy złotych. Znacząca część tego mienia powinna znajdować się w Piechowicach pod adresem ul. Chałubińskiego 1. Pod adresem tym była i jest zameldowana rodzina Marszewskich, ale Fundacja Help pod pretekstem remontu uniemożliwiała jej wstęp do budynku, w którym to mienie powinno się znajdować. Dziś wiemy, iż czyniono tak po to aby odwlec moment odkrycia kradzieży.

- str. 2 -

Dnia 21 maja 2003, kiedy znajdująca się pod adresem Chałubińskiego 1 w Piechowicach Barbara Szymera odmówiła Andrzejowi Kępińskiemu rozmowy na temat mienia Marszewskich brutalnie przy tym atakując niżej podpisanego( dowód- zapis wideo znajdujący się w aktach sprawy wykonany przez dziennikarza , operatora Piotra Żukowskiego) Andrzej Kępiński wezwał policję. Do przybycia policji Andrzej Kępiński przebywał tylko na recepcji pensjonatu, a dziennikarze Piotr Żukowski, Jolanta Stopka i rodzina Marszewskich na zewnątrz budynku. Przybyły na wezwanie A. Kępińskiego patrol policji ponad wszelką wątpliwość ustalił, że:

1/ Barbara Szymera nie miała prawa przebywać pod adresem Chałubińskiego1, bowiem nie miała na tę okoliczność żadnych dokumentów,

2/ natomiast rodzina Marszewskich miała prawo przebywać pod adresem Chałubińskiego 1 w Piechowicach - zresztą pod tym adresem jest zameldowana do dzisiaj. Dopiero po tak jednoznacznych ustaleniach policji do budynku weszli T. i B. Marszewscy i Zenobia Sroka.

A mimo tych oczywistych ustaleń policji wszyscy zostali przez sąd I instancji skazani za naruszenie miru domowego...Marszewskich pod adresem Chałubińskiego 1 w Piechowicach. Czyli Andrzej Kępiński został skazany tylko za to, że wezwał policję i za jej ustalenia. Ba, za to samo zostali skazani pozostali dziennikarze, tj. Jolanta Stopka i Piotr Żukowski - tylko świadkowie rozmowy A. Kępińskiego z Barbarą Szymerą i świadkowie ustaleń policji. I co już jest zupełnie kuriozalne - za naruszenie miru domowego Marszewskich pod adresem Chałubińskiego 1 w Piechowicach zostali skazani też państwo Teresa i Bolesław Marszewscy, którzy pod tym adresem byli zameldowani 21 maja 2003 i są zameldowani tam do dziś i były to osoby uznane w dniu 21.05.2003 dwukrotnie( bo policja była wzywana dwukrotnie) przez upoważnionych do tego funkcjonariuszy policji za osoby uprawnione do przebywania pod adresem ul. Chałubińskiego 1 w Piechowicach.

Wyrok wydano chociaż opisaną tu przez nas wersję zdarzeń potwierdzili w aktach sprawy nawet świadkowie oskarżenia, co podnosiliśmy w apelacji. Ba , Sąd I i II instancji tych dowodów niewinności w ogóle nie wziął pod uwagę - czym rażąco naruszono prawo . Przecież stanowisko policji było decydujące w tej sprawie. Ponadto gdzie zasada domniemania niewinności?

Nawet jeżeli policja popełniła błąd to tym błędem wprowadziła w błąd oskarżonych dziennikarzy i rodzinę Marszewskich. I to policja powinna odpowiadać za skutki tego błędu a nie oskarżeni w tej sprawie.

Kuriozalne w tej spawie jest też to, iż w oparciu o te same dowody pięć osób sąd II instancji uznaje winnymi a osobę szóstą , tj. Zenobię Srokę ten sam sąd uniewinnia. Choćby też i z tego powodu zarzucamy nie ustalenie stanu faktycznego przez sądy I i II instancji.

W tym miejscu wyjaśniamy faktyczne motywy Sądu I i II instancji. Motywy te są poza procesowe.

- str 3 -

Podejrzewamy korupcję . W istocie bowiem postępowanie 2Ds. 2061/03(VII K 1645/03) jest represją wymierzoną w dziennikarzy - niewygodnych świadków przestępstw dokonanych na mieniu i zdrowiu rodziny Marszewskich. Jest ono dowodem przestępstw popełnionych przez ludzi związanych także z wymiarem sprawiedliwości( Łęcki, Różańska, Klepacz).

Po pierwsze, proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj prokuratura jeleniogórska w osobie Bożeny Różańskiej ( 2 DS.2273/03) nie wyjaśniła co stało się z mieniem Marszewskich wartym setki tysięcy złotych!!! A o tym, że znikło wiemy właśnie od krytycznego 21 maja 2003. Prokurator B. Różańskiej pomógł w tym nie ustaleniu prawdy sędzia Sądu Rejonowego Adrian Klepacz. Tak się akurat składa, że B. Różańska oskarżała nas w tej sprawie, a sędzia A. Klepacz uznał nas winnych naruszenia miru domowego....Marszewskich , których krytycznego 21 maja 2003 , dziennikarze byli gośćmi.

Postępowanie 2 Ds. 2061/03 ( VII K 1645/03) jest też dowodem represji rodziny Marszewskich jakich doświadczyli oni od niektórych przedstawicieli jeleniogórskiego wymiaru sprawiedliwości. Represje te spotkały Marszewskich, bo upomnieli się oni o swój majątek ruchomy i odwołali dnia 08.04.2003 Fundacji Help darowiznę nieruchomości pod adresem Chałubińskiego 1 w Piechowicach. Represją jest w szczególności dla Bolesław Marszewskiego, bowiem po wydarzeniach z 21 maja 2003 Bolesław Marszewski złożył w czerwcu 2003 skargę na prokurator B.Różańską do Ministerstwa Sprawiedliwości , ponieważ nie przyjęła ona od niego zawiadomienia o przestępstwie. Odpowiedzią na tę skargę B. Marszewskiego jest ten proces w którym oskarżała Różańska. A skarga Marszewskiego jaka trafiła do ministra pozostała bez odpowiedzi do dzisiaj . Toż to więcej niż skandal. Ograbionym i oszukanym na setki tysięcy złotych Marszewskim robi się sprawę o naruszenie miru domowego złodziei i oszustów nie tykając !

W tym miejscu przypominamy, iż do akt 2 Ds. 2061/03 w Jeleniej Górze dnia 01.09.2003 ( zał. 1) Andrzej Kępiński złożył zawiadomienie o przestępstwach, m.in. popełnionych przez Grażynę Dąbrowską Kauf kierującą Fundacją Help i osoby od niej zależne ekonomicznie, będące zarazem świadkami oskarżenia. Do dzisiaj nikt nie przyjął od Andrzeja Kępińskiego protokolarnie tego zawiadomienia, bo prokurator B. Różańska oraz sądy I i II Instancji nie nadały jemu zgodnego z ustawą biegu !!! Na nie przyjęcie tego zawiadomienia o przestępstwie nie zareagowały też właściwie sądy I i II instancji!!! Chyba ,że za reakcję uznać to, że sąd I instancji nie odczytał kompromitującego zeznania świadka oskarżenia Barbary Szymery. Zeznania sprzecznego z materiałem dowodowym ,na którym jednak oparto akt oskarżenia(sic!)

Sprawa VII K 1645/03 (VI Ka 486/04) kompromituje biorących w niej udział prokuratorów i sędziów także dlatego, że znajomość prawa wykorzystuje się w niej tylko w trosce o własność prywatną Fundacji Help - prawa i własność prywatną Marszewskich mając za nic. Dziwna to arogancja, bo w istocie jest ona fundamentem sojuszu złodziei z Fundacji Help z prokuratorami i sędziami, sojuszu zwartego przeciwko ograbionym i oszukanym Marszewskim. Sojuszu, który utrudnia

- str 4 -

Marszewskim odzyskanie podstępnie wyłudzonej nieruchomości i skradzionego mienia ruchomego. Oto, przypominamy, 08.04.2003 Marszewscy odwołali darowiznę Fundacji Help z powodu rażącej niewdzięczności. Dowodem rażącej niewdzięczności lekkomyślnie obdarowanej Fundacji Help jest m.in. kradzież ich mienia ruchomego. Jest to dowód niezbity słuszności odwołania darowizny. Czyżby więc dlatego dowody krzywdy Marszewskich nie interesują jeleniogórskiej prokuratury i sędziów? I dlatego nie mogą one znaleźć właściwego karnego finału? Bo na ławie oskarżenia powinni znaleźć się kierujący Fundacją a nie ofiara i jej świadkowie jak to się stało i dzieje do tej pory. A co niebawem , bo w to wierzymy, odmieni się dzięki interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, o co proszą

Jolanta Stopka

58-522 Siedlęcin ul. Lwówecka 6b

Piotr Żukowski

58-506 Jelenia Góra ul. Elsnera 2/3

Andrzej Kępiński

58-500 Jelenia Góra 1 ul. Poznańska 5/4

Teresa Marszewska

Ul. Chałubińskiego 1 w Piechowicach

Bolesław Marszewski

Ul. Chałubińskiego 1 w Piechowicach

Zenobia Sroka

Ul. Chałubińskiego 1 w Piechowicach

- Zał. 1 - zawiadomienie Andrzeja Kępińskiego o przestępstwach z 01.09.2003 - do dzisiaj nie przyjęto protokolarnie ode mnie tego zawiadomienia

- Zał.2 - list otwarty Andrzeja Kępińskiego do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z 30.11.2004 - dowód, iż jest on niewygodnym świadkiem nie tylko w tej sprawie, dlatego skorzystano z okazji by go " przykładnie" skazać

- Zał. 3 - zawiadomienie z 06.12.2004 o przestępstwach dokonanych na życiu i mieniu rodziny Marszewskich przekazane Ministrowi Sprawiedliwości przez Andrzeja Kępińskiego .do góry
| BO!Tutaj | Redakcja | Archiwum | Poczta |


Redakcja BO!Tutaj
Design by Dorota Reszke 2003

Serwis hostowany przez:

stat4u